ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ ОБЛАСНОГО ЗАКЛАДУ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ «КАРПАТСЬКІ МРІЇ»

І. Порядок прийому дітей до закладу.

1. 1. Прийом дітей розпочинається з 9 години.

1.2. Заклад приймає на оздоровлення та відпочинок дітей віком з 7 до 17 років включно .

1.3. Проїзд дітей здійснюється за рахунок коштів батьків (осіб, які їх заміняють) та інших джерел, не заборонених законодавством.

1.4. ОЗОВ «Карпатські мрії» приймає дітей у строки, зазначені в путівці.

1.5. До дитячого закладу діти можуть прибувати з батьками або іншими законними представниками чи у складі груп з особами, які їх супроводжують.

1.6. Прибувши до табору, батьки (або особа, яка заміняє) повинні надати копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку форми 079-о, довідку про відсутність контактів з інфенційними хворобами та довідку про щеплення.

1.7. У разі встановлення, під час прийому дитини на відпочинок, факту видачі путівки не за призначенням (дитина направлена ОЗОВ «Карпатські мрії» без відповідного медичного обстеження або з медичними протипоказаннями, з неналежним чином оформленою медичною довідкою, є молодшою або старшою від зазначеного віку) така дитина не приймається до ОЗОВ «Карпатські мрії» і відбуває до місця проживання з батьками чи особою, яка її супроводжує. Відповідальною особою за проведення заїзду на зміну складається відповідний акт у двох примірниках. Один примірник такого акта залишається у директора ОЗОВ «Карпатські мрії».

1.8. Діти, які направляються в ОЗОВ «Карпатські мрії», повинні мати з собою:

- святковий одяг,

-  взуття (дві пари взуття, спортивне взуття),

-  спортивні костюми;

- білизну ( не менше 3-х комплектів),

- головний убір,

- шкарпетки (не менше 4-х пар),

- рушники;

- предмети особистої гігієни (зубна щітка з футляром, паста, мило, гребінець, носові хустинки),

-  одяг.

- канцтовари для освітнього процесу (за наявності освітнього процесу);

1.9. Батьки дитини (особи, які їх замінюють) дають письмову згоду на проведення в ОЗОВ «Карпатські мрії» необхідних лікувальних процедур у разі захворювання дитини та згоду на внесення і використання за необхідності персональних даних дитини в базу даних ОЗОВ «Карпатські мрії».

1.10. Діти, які перебувають у таборі повинні:

- дотримуватись правил внутрішнього розпорядку;

- підвищувати загальний культурний рівень, оволодівати знаннями, уміннями,

практичними навичками здорового способу життя;

- дотримуватися морально-етичних норм;

- бережливо ставитися до державної комунальної та приватної власності;

- брати посильну участь у суспільно-корисній праці.

1.11. Батьки дітей чи особи, які їх заміняють, мають право:

- ознайомитися з положенням дитячого закладу, правилами перебування дитини,

змістом освітніх, оздоровчих, медичних програм;

- брати участь в організації та проведенні заходів;

- захищати законні інтереси дітей у державних та судових органах.

1.12. Батьки дітей чи особи, які їх заміняють, зобов'язані:

- забезпечити дитину на час перебування у дитячому закладі необхідним

одягом, взуттям, засобами гігієни;

- провести з дитиною превентивну роботу із запобігання шкідливим

звичкам;

- забезпечити проходження дитиною медичного обстеження;

- подавати інформацію працівникам дитячого закладу, особам, які

супроводжують дітей, про індивідуальні особливості дитини;

- відвідувати дитину в дитячому таборі у визначений день та час, забрати її у

строк визначений у путівці;

- відшкодувати заподіяні дитячому закладу збитки внаслідок

недисциплінованої поведінки дитини;

- у разі прийняття рішення педагогічною радою дитячого закладу про дострокове відправлення дитини до місця постійного проживання за порушення вимог внутрішнього розпорядку дитячого закладу та у разі неможливості батьків або інших законних представників забрати дитину з дитячого закладу відшкодувати витрати, понесені таким закладом, на супроводження дитини до місця постійного проживання.

1.13. Відрахування дитини з табору здійснюється за бажанням батьків чи осіб, які їх заміняють, за систематичне порушення правил внутрішнього розпорядку або на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що унеможливлює її перебування в таборі.

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ

ДЛЯ ДІТЕЙ, ЯКІ ВІДПОЧИВАЮТЬ

в ОПЗОВ «Карпатські мрії»

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила внутрішнього розпорядку для дітей, які відпочивають у ОЗОВ «Карпатські мрії» розроблені на підставі Законів України "Про оздоровлення та відпочинок дітей", "Про охорону дитинства", "Про позашкільну освіту", Типового положення про дитячий оздоровчий заклад оздоровлення та відпочинку, Державних санітарних правил і норм, інших нормативно-правових актів з питань оздоровлення та відпочинку дітей.

1.2. Виконання Правил внутрішнього розпорядку обов'язкове для всіх дітей, які є відпочивальниками ОЗОВ «Карпатські мрії».

1.3. Усі питання, пов'язані з виконанням правил внутрішнього розпорядку дітьми, які відпочивають , вирішує адміністрація ОЗОВ «Карпатські мрії» у межах даних їй прав.

1.4. Особисті цінні речі (мобільні телефони, ноутбуки, планшети, ролики, скейти, вироби з дорогоцінного металу, музичні інструменти, та інші цінні особисті речі) не є необхідністю для відпочинку в ОЗОВ «Карпатські мрії», тому ОПЗОВ «Карпатські мрії» та працівники закладу відповідальності за їх втрату та псування не несуть. Формування загонів здійснюється адміністрацією ОЗОВ «Карпатські мрії» в день заїзду відповідно до вікових особливостей дітей і внутрішніх можливостей табору.

1.5. Адміністрація ОЗОВ «Карпатські мрії» має право в день заїзду переводити дітей із загону в загін без узгодження з ними або їх батьками.

1.6. Дитину, яка прибула в заклад вже після формування загонів, адміністрація направляє в загін, що максимально відповідає її віку, але в якому є вільне місце.

1.7. В день зарахування в табір усі діти мають бути ознайомлені з правилами

внутрішнього розпорядку для дітей, які відпочивають в ОЗОВ «Карпатські мрії» режимом дня, пройти інструктаж з профілактики травматизму і попередження нещасних випадків з дітьми і підлітками, дотримання ними санітарно-гігієнічних правил відповідно до затвердженої програми.

II. ОСНОВНІ ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ДІТЕЙ

2.1. Діти, які відпочивають в закладі, мають право:

- на отримання усього комплексу послуг, передбачених функціонуванням ОЗОВ «Карпатські мрії» в період, зазначений в Путівці;

- на відношення до себе з боку працівників табору відповідно до існуючих психологопедагогічних стандартів.

2.2. Діти, які відпочивають в ДОТ, зобов'язані:

- строго дотримуватись правил внутрішнього розпорядку, режиму дня в ОЗОВ «Карпатські мрії»

- дотримуватись правил техніки безпеки, профілактики травматизму і попередження нещасних випадків, санітарно-гігієнічних правил і інших інструктивних матеріалів ОЗОВ «Карпатські мрії»;

- здійснювати елементарну трудову діяльність, що включає прибирання свого спального місця, утримання в порядку особистих речей, дотримання норм особистої гігієни, підтримувати порядк на території;

- бережливо відноситись до майна закладу;

- шанобливо ставитися до працівників ОЗОВ «Карпатські мрії», інших дітей.

2.3. Дітям, які відпочивають в ОЗОВ «Карпатські мрії», забороняється:

- покидати територію закладу без супроводу дорослих;

- самовільно купатися в річці;

- привозити в заклад і вживати тютюнові вироби, алкогольні напої, наркотичні речовини;

- привозити в ОЗОВ «Карпатські мрії» будь-які піротехнічні засоби, ножі, рогатки і інші небезпечні предмети.

IІІ. ВІДВІДУВАННЯ ДІТЕЙ В ОЗОВ БАТЬКАМИ

3.1. Право відвідувати дитину в таборі мають тільки її батьки або особи, що їх замінюють. Інші особи можуть відвідувати дитину тільки за наявності в них нотаріально завіреного доручення від батьків або осіб, що їх замінюють, встановленого законодавством зразка.

3.2. Відвідування дітей особами в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння не допускається.

3.3. Відвідування дітей у таборі можливе в будь-який день з 16.00 до 19.00.

3.4. На час відвідування дитини в таборі її батьки або особи, що їх замінюють, переймають на себе повну відповідальність за збереження життя і здоров'я дитини.

3.5. Пересування батьків і інших сторонніх осіб по території табору, а тим більше відвідування ними спальних корпусів, їдальні та інших приміщень категорично заборонене.

3.6 Під час карантину відвідування дітей батьками заборонено

ІV. ДОСТРОКОВЕ ВІДРАХУВАННЯ ДІТЕЙ З ОЗОВ

4.1. Дитина, яка відпочиває в ОЗОВ «Карпатські мрії», може бути достроково відрахована з табору за заявою батьків або осіб, що їх замінюють. При цьому повна або часткова вартість путівки не відшкодовується.

4.2. Дитину, яка відпочиває в ОЗОВ «Карпатські мрії», адміністрація може достроково відрахувати з табору без відшкодування вартості путівки в наступних випадках:

- систематичне невиконання правил внутрішнього розпорядку, порушення режиму закладу;

- агресивна поведінка, створення ситуацій, небезпечних для життя і здоров'я самої дитини і тих, хто її оточує;

- паління, вживання спиртних напоїв і наркотичних речовин;

- самовільний вихід за територію закладу;

- крадіжка та інші протиправні дії;

- нанесення матеріального збитку майну закладу, співробітникам, дітям (при цьому

матеріальну відповідальність несуть батьки дитини або особи, що їх замінюють).

V. ЗАОХОЧЕННЯ ДІТЕЙ В ОЗОВ

5.1. За зразкову поведінку, активну участь у громадському житті ОЗОВ «Карпатські мрії», високі особисті

досягнення дитина може бути заохочена через:

- оголошення подяки;

- нагородження грамотою;

- нагородження цінним подарунком.

5.2. Інформація про заохочення доводиться до відома дитячого і педагогічного колективів ОЗОВ «Карпатські мрії».

Copyright Карпатські мрії © 2022